I think it is now time for social scientists to step out of the shadow and to establish an advanced social sciences methodology that integrates science (third-person view) social transformation (second-person view) and the evolution of self (first-person view) into a coherent framework of consciousness-based action research.
— Otto Scharmer
 

SAMARBEJDSPARTNERE & AKTIVE NETVÆRK 

Presencing Institute (PI) ved Otto Scharmer & Arawana Hayashi: Sustainable Co-creation – practicing presencing (SUSco) – er en 3-årig tværfaglige efteruddannelse i et samarbejde mellem Bæredygtig Ledelse og PI  – www.sustainablecocreation.org

Arawana Hayashi med Social Presencing Theatre (SPT) – ‘Bæredygtig Ledelse’  er værter for et tre-årig Master Training Program i SPT – www.arawanahayashi.com

Peter SengeSociety of Organizational Learning (SOL) & Triple Focus Initiative – han bidrager på  Sustainable Co-creation (SUSco) og er samarbejdspartner omkring RETHINK Our Common Future – www.solonline.com  / www.triplefocus.org

RETHINK Our Common Future omfatter projekter og dialoger i skoler (og også i et vist omfang i virksomheder, kulturlivet og i forskningsverdenen), samt tre årlige konferencer i 2015, 2016 og 2017, om spørgsmålet, hvordan vi skaber de bedste betingelser for at vores børn og unge kan skabe et bæredygtigt samfund.

Center for Bæredygtighed og Resiliens –  hvor Steen sidder i bestyrelsen – www. choraconnection.dk