BOGUDGIVELSER

LEDELSE med HJERTET og BÆREDYGTIG LEDELSE tematiserer det paradigmeskifte i samfund og ledelse vi er midt i. En central faktor i etablering af et mere helhedsorienteret bæredygtighedsparadigme, er indsamling af viden og erfaring fra forskellige fagområder og videnskabelige domæner, og herunder en udvikling af et mere generelt og nuanceret sprog om bæredygtighed – i og mellem mennesker. Som en opsamling og udtryk for den akkumulerede viden ovenpå de årlige ugeskurser på Kreta, en række enkeltstående kurser og kursusforløb, udkom i 2010 først bogen “Bæredygtig Ledelse – ledelse med hjertet” og året efter “Introduktion til teori U”. 

BÆREDYGTIG LEDELSE – LEDELSE med HJERTET

Af Steen Hildebrandt og Michael Stubberup – Gyldedahl Business 2010

De kommende årtier står i bæredygtighedens tegn. Verden  befinder sig ved begyndelsen til en transformation, som vil betyde mange både nødvendige og gode ændringer – gode i betydningen gode for mennesker, dyr og natur. Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet handler om det igangværende paradigmeskift, hvor det bæredygtige samfund med årene vil afløse industrisamfundet. Bogen placerer sig i feltet mellem moderne ledelses- og organisationsforskning, neurovidenskab og udvikLingspsykologi. Vi ønsker med bogen at påvirke ledelsesfeltet til at se indad i det enkelte menneske. Dette er en vigtig tilføjelse til den meget ydrestyrede opfattelse af mennesket, der har karakteriseret megen ledelsestænkning indtil nu.

LINKS
boganmeldelse i Politikken 08.01.11 (pdf)
indholdsfortegnelse, forord, indledning (pdf)
efterord (pdf)
litteraturliste (pdf)

INTRODUKTION til TEORI U 

Af Hildebrandt, Stubberup, Nielsen og Chron – Gyldendal Buisness 2012

En enkel og essentiel introduktion til alle, som vil vide mere om og arbejde med Teori U. Otto Scharmers teori gør op med ideen om, at vi kun behøver fornuft og fortidige erfaringer til at lede os selv og vores virksomheder godt ind i fremtiden. Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis

EMPATI – det der holder verden sammen 

Af Jesper Juul, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Helle Jensen – Rosinante 2012

Bogen er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv. Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker. Det er forfatternes opfattelse, at børn – og med dem de fleste voksne - i dag mere end noget andet har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Alle fødes imidlertid med anlæg for selvberoenhed og empati. Disse anlæg kan udvikles og opøves."

VÆKST & BÆREDYGTIGHED  – omstilling og nye muligheder

Af Hildebrandt – Libris media 2014

I denne bog gør Professor Steen Hildebrandt op med det ensidige vækstbegreb, og nuancerer bæredygtighedsbegrebet. Bogen er et opgør med en del af den vækst-, arbejds- og konkurrencetænkning, der har udviklet sig op gennem de sidste mange år, og som har ført til dybe kriser og dyb splittelse i verden. Hildebrandt argumenterer for at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler også om dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, bevidsthed, menneskeligt nærvær, samarbejde og empati. Væksten er nødt til at være bæredygtig på den lange bane. Uden vækst, ingen bæredygtighed. Uden bæredygtighed ingen vækst. Bogen rummer både udfordringer, håb og visioner for fremtiden, og er Hildebrandts hidtil mest personlige bud på betydningen af ledelse.

 

AKTUEL LITTERATUR

Inden for vores fag-område er der i 2014 kommet en del spændende og vigtige bøger, og ikke mindst:
Otto Scharmer og Katrin Kaufer: Leading from the emerging future
Fridtjof Capra og Pier Luigi Luisi: The Systems view of Life